1 //  parts whole part 2001
clothing image
jersey, gauze

 

 

2 //  parts whole part 2001
clothing image
jersey, gauze

 

 

3 //  parts whole part 2001
clothing image
hemp, cotton poplin, hercules silk ribbon

 

 

4 //  parts whole part 2001
clothing image
thai silk, cotton poplin

 

 

5 //  parts whole part 2001
clothing image

linen viscose, cotton poplin, hercules silk ribbon, velvet ribbon

 

 

6 //  parts whole part 2001
clothing image
gauze